About swedesign

This author has not yet filled in any details.
So far swedesign has created 8 blog entries.

Backspegel och framtidsspaning
-reflektioner efter samverkan i regionen

Coompanion, Region Jönköpings län och Mötesplats social innovation JKPG reflekterar kring sin samhandling  för att stödja sociala innovationer och socialt företagande i regionen. Vilka lärdomar kan dras efter de tre projekten? Vilka spaningar görs framåt? Hur kan länets sociala innovatörer och entreprenörer stöttas på bästa sätt och vad blir nästa steg?

Medverkande:

Ulli Samuelsson, Mötesplats social innovation Jönköping

Jelena Trupina, Region Jönköpings län 

Jeanette Rosén, Coompanion

By |2020-09-24T08:47:46+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Meningsfulla mötesplatser
-vad är nycklarna för att växla upp sociala innovationer?

Många sociala innovationer grundar sig i samverkan. Varför vill sociala innovatörer mötas? Hur skapas en kreativ och inkluderande mötesplats? Vilka känner sig inte inbjudna till länets mötesplatser idag? Ett samtal om hur mötesplatserna kan stärkas och samverka för att nå större effekt. Vad behövs för att lyfta de sociala innovationerna -eller snarare de sociala innovatörerna- till nästa nivå?

Medverkande: 

Maggie Målevik, Hjärtats hus

Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing arts

By |2020-09-24T08:50:02+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Från missförstånd till samförstånd
-vilket värde kan vi skapa om vi samverkar?

Ett samtal med fokus på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och relationen med kommun och arbetsförmedlingen. Vilka konfliktytor och missförstånd kan uppstå? Hur kan det se ut när samverkan fungerar? Vad behöver ASF för att bli lönsamma på den dubbla affärsidén? I det här samtalet försöker vi ringa in vilket värde parterna kan skapa tillsammans som de inte kan skapa var och en för sig. 

Medverkande: 

Carina Johansson, kommunalråd, Gislaved

David Wallenberg, Sofij Sociala företag i Jönköpings län

Johan Weidenmark, sektionschef, Arbetsförmedlingen

By |2020-09-24T08:51:07+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Forskaren funderar: Eudaimonia
-kan identiteten som social entreprenör påverka välmåendet?

Eudaimonia är ett begrepp som myntades av filosoferna Platon och Aristoteles. Ordet förklaras ofta som ett inre välmående, till följd av att vi upplever att det vi gör är meningsfullt och gott för andra. Vilken effekt kan sociala entreprenörers identitet ha på välmåendet? Är socialt entreprenörskap ett steg mot bättre folkhälsa? 

 

Medverkande

 Zanele Penny Lurafu, Ph.D Candidate 

By |2020-09-24T08:51:32+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Samhällsnytta som affärsidé – storytelling från verkligheten

Vad är socialt företagande och social innovation? Går det att leva på att göra skillnad? Vilken samhällsnytta bidrar sociala innovationer med i spåren av Covid19? Här möter du tre sociala entreprenörer som delar med sig av sina visioner och vardagliga utmaningar. 

Medverkande: 

Erik Vaim, Footly

Dag Malgeryd, Recaremed AB

Kajsa Boman, Kajsa Boman design

By |2020-09-24T08:52:18+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Beslutsfattare och sociala innovatörer – pratar vi samma språk?

Vill beslutsfattare och entreprenörer samma sak, egentligen? Hur stöttar regionen sociala företag i praktiken? Vad behövs för att kunna driva hållbara och lönsamma sociala företag i Jönköpings region? Ett samtal om hur näringsliv och det offentliga tillsammans kan mobilisera för hållbar förändring. 

Medverkande: 

Gunilla Hjelm, social entreprenör Rag2Rug

Anna Olsson, sektionschef för Hållbar Utveckling, Region Jönköpings län

Rune Backlund, ordförande för nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköpings län

By |2020-09-24T08:52:49+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Socialt entreprenörskap – en global rörelse av changemakers

Hur ser det sociala entreprenörskapet ut i Sverige jämfört med i Europa och världen? Vilka entreprenöriella krafter mobiliserar för att lösa de utmaningar som planeten står inför? Hur kan samhällsentreprenörskap vara en nyckel i arbetet med de globala målen i Agenda 2030?

Ta del av hur sociala innovatörer i Jönköping och Sverige är en del av en global rörelse av changemakers. 

Medverkande: 

Rebecka Hinn, Tillväxtverket

By |2020-09-24T08:53:22+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments

Socialt entreprenörskap och social innovation – varför är det viktigt ?

En diskussion om arbetet med social hållbarhet, social innovation och socialt entreprenörskap i Jönköpingslän.

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Region Jönköpings län

Anders Pansell, vice ordförande, Coompanion Jönköping 

Agneta Marell, rektor, Jönköping university 

By |2020-09-24T08:47:28+02:00september 4th, 2020|program|0 Comments