Backspegel och framtidsspaning
-reflektioner efter samverkan i regionen

Coompanion, Region Jönköpings län och Mötesplats social innovation JKPG reflekterar kring sin samhandling  för att stödja sociala innovationer och socialt företagande i regionen. Vilka lärdomar kan dras efter de tre projekten? Vilka spaningar görs framåt? Hur kan länets sociala innovatörer och entreprenörer stöttas på bästa sätt och vad blir nästa steg?

Medverkande:

Ulli Samuelsson, Mötesplats social innovation Jönköping

Jelena Trupina, Region Jönköpings län 

Jeanette Rosén, Coompanion