Meningsfulla mötesplatser
-vad är nycklarna för att växla upp sociala innovationer?

Många sociala innovationer grundar sig i samverkan. Varför vill sociala innovatörer mötas? Hur skapas en kreativ och inkluderande mötesplats? Vilka känner sig inte inbjudna till länets mötesplatser idag? Ett samtal om hur mötesplatserna kan stärkas och samverka för att nå större effekt. Vad behövs för att lyfta de sociala innovationerna -eller snarare de sociala innovatörerna- till nästa nivå?

Medverkande: 

Maggie Målevik, Hjärtats hus

Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing arts