Forskaren funderar: Eudaimonia
-kan identiteten som social entreprenör påverka välmåendet?

Eudaimonia är ett begrepp som myntades av filosoferna Platon och Aristoteles. Ordet förklaras ofta som ett inre välmående, till följd av att vi upplever att det vi gör är meningsfullt och gott för andra. Vilken effekt kan sociala entreprenörers identitet ha på välmåendet? Är socialt entreprenörskap ett steg mot bättre folkhälsa? 

 

Medverkande

 Zanele Penny Lurafu, Ph.D Candidate