Samtal, samverkan och social innovation
– nyckeln till många av länets utmaningar

Samhällsnyttiga samtal är en mötesplats för samskapande social innovation och medborgardrivna initiativ.

Här träffas entreprenör, beslutsfattare, intraprenör och eldsjälar som tillsammans vill utveckla länet vi bor i.

Ta del av inspirerande exempel på människor som gått samman för att göra skillnad.

Social innovation är nyckeln för att lösa länets samhällsutmaningar. Men hur kommer vi bortom stuprör och projekt? Vad behöver göras för att sociala innovationer ska resultera i etablerade och hållbara lösningar? Hur kan du bidra i din roll?

Samhällsnyttiga samtal bidrar till tvärsektoriella mötesplatser, samverkan och samlärande.

Följ sändningen live eller i efterhand.

Om du vill samskapa eller har frågor, kontakta jeanette.rosen@coompanion.se

Samhällsnyttiga samtal är öppet för dig som är beredd att använda ditt mandat för att bidra till ett mer inkluderande och hållbart län.

Samtal, samverkan och social innovation
– nyckeln till många av länets utmaningar

Samskapande social innovation och medborgardrivna initiativ är lösningen på många av de samhällsutmaningar som länet står inför.

Men hur kommer vi bortom stuprör och projekt?

Vad behöver göras för att sociala innovationer ska bli etablerade och hållbara?

Hur ska vi arbeta på ett sätt som gynnar hela länet?

Genom att stärka intraprenörer och entreprenörer vill Samhällsnyttiga samtal bidra till en mötesplats, samverkan, samlärande och goda exempel där flera sektorer möts i ett framtidsfokus.

Samhällsnyttiga samtal är öppet för alla som är beredda att använda sitt mandat för att bidra till ett mer inkluderande och hållbart län.
 
Oavsett om du är beslutsfattare, intraprenör eller entreprenör är du varmt välkommen att följa sändningen live eller i efterhand. 
Följ hur programmet växer fram under våren – vi fyller hela tiden på med nya medverkande.
Om du vill samskapa eller har frågor, kontakta jeanette.rosen@coompanion.se

Samhällsnyttiga samtal – en del av klimatveckan

Anmäl dig här

ARRANGÖRER & FINANSIÄRER

Eventet samarrangeras av Coompanion Jönköpings län och Jönköping University genom projektet SIRU 2.0, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mötesplats Social Innovation och Regional utveckling Region Jönköpings län.

Tack till våra leverantörer!

Catering & fika

Återbruk & hållbar sceninredning