Program

13.00 Uppstart: Social innovation – en möjliggörare

En introduktion till social innovation och vilken roll den spelat genom åren.

13.10 Nuläge: Länets främsta samhällsutmaningar

Hur står det till med tilliten, arbetsmarknaden och tryggheten? Ett samtal om länets samhällsutmaningar och vilka aktörer som behöver samverka för att skapa ett hållbart och inkluderande län för alla.

Medverkande: Nina Lindgren, enhetschef enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län och Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling på Region Jönköpings län. 

Anna Olsson

13.20 Storytelling: Barriärbrytare, green hushing och sockensamverkan

Nytänkande entreprenörer, forskare, anställda och deltagare berättar om green hushing, att gå först, möta motstånd och bryta normer. Inspireras av hälsocenter, sockenutveckling, arbetsintegrerande sociala företag, kompetensutveckling inom industrin och nytänkande samverkansmodeller från alla sektorer.

Medverkande: Sofi Fristedt, docent Jönköping University, Anna Gustafsson, hälsocoach Hälsocenter Värnamo kommun, David Norrfjärd, chef Kultur och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun, Mahad Olad, kontorsansvarig ETU Gislaved, Mirjam Tågerud, studie- och yrkesvägledare, Inhjälp, Alfred Thorstensson och Nils-Erik Nisse Andersson, Ödestugu socken, Helena Kilander, doktor i medicin Jönköping University, Kristina Thibom och Carl Karam, projektledare Träcentrum, Duncan Levinsohn, Universitetslektor, Jönköping International Business School och många fler.

Sofie Fristedt

Sofie Fristedt

Mahad Olad

Alfred Torstensson

Nils-Erik Andersson

14.55 Spaning: Social innovations framtida roll och förutsättningar

Hur kan samskapande sociala innovationer och medborgardrivna initiativ fortsätta bidra till länets attraktionskraft och hur ser morgondagens förutsättningar ut?

Medverkande: Siv Fransson, ordförande Coompanion, Karin Hermansson, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, Helena Jonsson, Landshövding och Mats Jackson, prorektor, Jönköping University. 

Siv Franson

Mats Jacksson

15.15 Från ord till handling: Framgångsfaktorer som får det att hända

Möt aktörerna bakom #Samhällsnyttigasamtal och ta del av faktorer som får social innovation att gå bortom projekt och stuprör. Vad ger långsiktig och hållbar effekt och vilka behöver fortsätta samagera framöver?

15.30 Tack för i år!

Moderator:

Angeli S Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg, ProcessRum. Angeli är samhällsentreprenör, bonddotter och sociolog. Hon är affärsutvecklare för sociala företag, folkhögskoleutbildare i socialt- och kooperativt ledarskap och författare till en rad böcker om demokrati-, företags- och föreningsfrågor.