Samtal, samverkan och social innovation
– nycklar till länets utmaningar

#Samhällsnyttigasamtal 2022 lyfter konkreta innovationer som svarar upp mot de utmaningar som den Regionala utvecklingsstrategin samt Länsstyrelsens och Forum för social hållbarhet har ringat in som mest angelägna för länet.

Inspireras av innovationer som möter utmaningar som långvarigt ekonomiskt bistånd, arbetslöshet, bristande tillit till samhällsinstitutioner och demokratiska processer, bristande stöd efter sexualbrott, avbefolkade landsbygder, integration, ensamhet, andra folkhälsoproblem och mycket mer.

Obs. För att se textade filmer klicka på iconen ”CC” länst ner till höger i resp. film.

13.00 Uppstart: Social innovation – en möjliggörare

Moderatorn inleder årets Samhällsnyttiga samtal. Vad är social innovation och vilken roll har den spelat genom åren?

Därefter följer ett samtal om länets samhällsutmaningar. Hur står det till med tilliten, arbetsmarknaden och tryggheten? Och vilka aktörer behöver samverka för att länet ska bli hållbart och inkluderande för alla?

Medverkande: Nina Lindgren, enhetschef enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län och Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling på Region Jönköpings län. 

Nina Lindgren

Anna Olsson

13.15 Hälsocenter: Samverkan hjälper invånarna till en hållbar livsstil

När kommun, region och civilsamhället drar åt samma håll förändrar det invånares liv. Vad är det unika med länets hälsocenter, vad kan vi lära oss i processen och skulle idén kunna gå på export?

Medverkande: Sofi Fristedt, forskare, Jönköping University och Anna Gustafsson, hälsocoach, Värnamo hälsocenter

Sofie Fristedt

Sofie Fristedt

Anna Gustafsson

13.35 Sockensamverkan: Generationsmöten och levande landsbygd 

I Ödestugu socken sjuder det av liv, delaktighet och framtidstro. Vilka är nycklarna för att en liten ort ska fånga upp lokalt engagemang och utveckla attraktionskraft?

Medverkande: Alfred Thorstensson och Nils-Erik Nisse Andersson, Ödestugu socken

Alfred Torstensson

Nils-Erik Andersson

13.50 Omvända perspektiv: Social business främjar integration!

Ofta får individer utan utbildning de allra tråkigaste arbetsuppgifter. Det sociala företaget Seeds of Kenosis i Rumänien vänder på perspektivet när romer med lång erfarenhet av utanförskap tillverkar exklusiva produkter. Vad händer när de som står längst ner på samhällsstegen ges makt, nätverk och resurser?

13.55 I huvudet på en forskare: Greenhushing

Om det lilla företagets betydelse och samhällsentreprenörskap som sällan synliggörs. Varför kommunicerar inte fler företag den sociala hållbarhet de bidrar till?

Medverkande: Duncan Levinsohn, universitetslektor, Jönköping International Business School.

Duncan Levinsohn

14.05 360 graders kompetensutveckling: Genväg till jobb för nyanlända

Träcentrums modell för kompetensutveckling erbjuder utlandsfödda långt ifrån arbetsmarknaden en språngbräda ut i arbetslivet. Vad är det som gör att kombination av yrkeskunskap, språkträning, kulturell coachning och nära kontakt med ett företag fungerar?

Medverkande:  Kristina Thibom och Carl Karam, projektledare Träcentrum, Daniel Falkepil, Socialsekreterare Eksjö kommun

 

Carl Karam och Kristina Thibom

Daniel Falkepil

14.25 Samskapande: Nya arbetssätt löser gamla utmaningar 

Att förebygga sexuellt våld kräver mycket från många aktörer. Hur kan samskapande arbetssätt och systematiska åtgärder bidra till medborgarnas förbättrade sexuella och reproduktiva hälsa?

Medverkande: Helena Kilander, doktor i medicin Jönköping University

Helena Kilander

14.35 Arbetsintegrerande sociala företag: Här växer människor i sin egen takt

I ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är medarbetarna delaktiga i utvecklingen av sin arbetsplats och tillåts jobba 100% av sin egen förmåga. Men vad är egentligen ett ASF och vilken samhällsnytta bidrar de till?
Medverkande: En film om Kamratstödet Gnosjö 

14.40 Barriärbrytare: Går mot strömmen och bryter normer

Tre förändringsledare i ett samtal om mod, motstånd och genomslagskraft. Vilka är deras drivkrafter, vad har det kostat att gå först och hur kan människors lust att bidra till samhällsnytta tas tillvara?

Medverkande: David Norrfjärd, chef Kultur och fritidsförvaltningen Vaggeryds kommun, Mahad Olad, kontorsansvarig ETU Gislaved, Mirjam Tågerud, studie- och yrkesvägledare, Inhjälp 

David Norrfjärd

Mahad Olad

Mirjam Tågerud

14.55 Spaning: Social innovations framtida roll och förutsättningar

Vad behövs för att sociala innovationer och medborgardrivna initiativ ska fortsätta bidra till länets attraktionskraft och hur ser morgondagens förutsättningar ut?

Medverkande: Siv Fransson, ordförande Coompanion, Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör Region Jönköpings län, Helena Jonsson, Landshövding och Marie Bravell, Vd för Hälsohögskolan, Jönköping University. 

Siv Franson

Karin Hermansson

Helena Jonsson

Marie Bravell

15.15 Från ord till handling: Framgångsfaktorer som får det att hända

Möt aktörerna bakom #Samhällsnyttigasamtal och ta del av faktorer som får social innovation att gå bortom projekt och stuprör. Vad ger långsiktig och hållbar effekt och vilka behöver fortsätta samtala framöver?

Medverkande: Representanter från årets arrangörer Coompanion Jönköpings län och Jönköping University genom projektet SIRU 2.0, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mötesplats Social Innovation och Regional utveckling Region Jönköpings län.

15.30 Tack för i år!

Angeli S Hederberg

Moderator Angeli S Hederberg, samhällsentreprenör och författare

Samhällsnyttiga samtal – en del av klimatveckan

ARRANGÖRER & FINANSIÄRER

Eventet samarrangeras av Coompanion Jönköpings län och Jönköping University genom projektet SIRU 2.0, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Mötesplats Social Innovation och Regional utveckling Region Jönköpings län.

Tack till våra leverantörer!

Catering & fika

Återbruk & hållbar sceninredning