20202022-05-12T06:48:18+02:00

Här kan du se material från
samhällsnyttigasamtal 2020

Hur vill du bidra till ett hållbart Jönköpings län?

Samhällsnyttiga samtal om social innovation och socialt entreprenörskap

Region Jönköpings län, Coompanion Jönköping och Mötesplats social innovation på Jönköping university stärker tillsammans sociala innovationer och socialt entreprenörskap i länet.

Tillsammans kan vi alla bidra till att bygga ett socialt hållbart samhälle. Ändå är det lätt hänt att någonannanismen tar över. Vi väntar på någon annans beslut, mer resurser, bättre tider… Vad skulle hända om vi alla tänkte innanför boxen och tittade på våra egna möjligheter att göra skillnad här och nu?

Den 17 september 2020 anordnades Samhällsnyttiga samtal, en dag som riktade sig till blivande och etablerade sociala entreprenörer, beslutsfattare och tjänstemän.

Tillsammans utforskade vi frågor som:

  • Vad behövs för att förverkliga fler sociala innovationer?
  • Hur skalar vi upp det som fungerar fungerar?
  • Vilka behöver samverka för att få det att hända?

På den här sajten kan du se filmer från samtalen under dagen. Vi hoppas att de ska bidra till ökad kunskap och inspiration. Om du behöver stöd, vill samverka eller har frågor – tveka inte att kontakta oss!

Jeanette Rosén, Coompanion Jönköping

Ullis Samuelsson, Mötesplats social innovation Jönköping university

Jelena Trupina, Region Jönköpings län

Tillsammans är vi en global rörelse av changemakers

Socialt entreprenörskap och social innovation – varför är det viktigt?

Meningsfulla mötesplatser – vad är nycklarna för att växla upp sociala innovationer?

Vilket värde skapas om ASF, kommun och arbetsförmedlingen samverkar?

Kan identiteten som social entreprenör påverka välmåendet?

Samhällsnytta som affärsidé – storytelling från verkligheten

Beslutsfattare och sociala innovatörer – pratar vi samma språk?

Textade filmer

Tillsammans är vi en global rörelse av changemakers (textad)

Socialt entreprenörskap och social innovation – varför är det viktigt? (textad)

Meningsfulla mötesplatser – vad är nycklarna för att växla upp sociala innovationer? (textad)

Vilket värde skapas om ASF, kommun och arbetsförmedlingen samverkar? (textad)

Kan identiteten som social entreprenör påverka välmåendet? (textad)

Samhällsnytta som affärsidé – storytelling från verkligheten (textad)

Beslutsfattare och sociala innovatörer – pratar vi samma språk? (textad)

Backspegel och framtidsspaning – reflektioner efter samhandling i länet (textad)

OSS MÖTER NI I FILMERNA

Agneta Marell
Agneta MarellRektor, Jönköping University
Anders Pansell
Anders PansellVice ordförande, Coompanion Jönköpings län
Anna Olsson
Anna OlssonSektionschef hållbar utveckling, Region Jönköpings län
Arben Schön Doroci
Arben Schön DorociSektionschef, Arbetsförmedlingen
Carina Johansson
Carina JohanssonKommunalråd, Gislaved
Dag Malgerud
Dag MalgerudVD, Recaremed AB
David Wallenberg
David WallenbergSamordnare, Sofij Sociala företag i Jönköping
Erik Vaim
Erik VaimGrundare, Footly
Gunilla Hjelm
Gunilla HjelmSocial entreprenör, Rag2Rug
Jeanette Rosén
Jeanette RosénProjektledare, Coompanion Jönköpings län
Jelena Trupina
Jelena TrupinaStrateg, Region Jönköpings län
Kajsa Boman
Kajsa BomanVD, Kajsa Boman design
Maggie Målevik
Maggie MålevikSocial entreprenör, Hjärtats hus
Rebecka Hinn
Rebecka HinnHandläggare, Tillväxtverket
Rune Backlund
Rune BacklundRegionråd, Region Jönköpings län
Sophia Alexandersson
Sophia AlexanderssonGrundare, ShareMusic & Performing arts
Ulli Samulesson
Ulli SamulessonRegionansvarig, MSI Jönköping
Zanele Penny Lurafu
Zanele Penny LurafuDoktorand, JU

FILMERNAS INNEHÅLL

september 2020

Socialt entreprenörskap och social innovation – varför är det viktigt ?

En diskussion om arbetet med social hållbarhet, social innovation och socialt entreprenörskap i Jönköpingslän.

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Region Jönköpings län

Anders Pansell, vice ordförande, Coompanion Jönköping 

Agneta Marell, rektor, Jönköping university 

Socialt entreprenörskap – en global rörelse av changemakers

Hur ser det sociala entreprenörskapet ut i Sverige jämfört med i Europa och världen? Vilka entreprenöriella krafter mobiliserar för att lösa de utmaningar som planeten står inför? Hur kan samhällsentreprenörskap vara en nyckel i arbetet med de globala målen i Agenda 2030?

Ta del av hur sociala innovatörer i Jönköping och Sverige är en del av en global rörelse av changemakers. 

Medverkande: 

Rebecka Hinn, Tillväxtverket

Beslutsfattare och sociala innovatörer – pratar vi samma språk?

Vill beslutsfattare och entreprenörer samma sak, egentligen? Hur stöttar regionen sociala företag i praktiken? Vad behövs för att kunna driva hållbara och lönsamma sociala företag i Jönköpings region? Ett samtal om hur näringsliv och det offentliga tillsammans kan mobilisera för hållbar förändring. 

Medverkande: 

Gunilla Hjelm, social entreprenör Rag2Rug

Anna Olsson, sektionschef för Hållbar Utveckling, Region Jönköpings län

Rune Backlund, ordförande för nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköpings län

Samhällsnytta som affärsidé – storytelling från verkligheten

Vad är socialt företagande och social innovation? Går det att leva på att göra skillnad? Vilken samhällsnytta bidrar sociala innovationer med i spåren av Covid19? Här möter du tre sociala entreprenörer som delar med sig av sina visioner och vardagliga utmaningar. 

Medverkande: 

Erik Vaim, Footly

Dag Malgeryd, Recaremed AB

Kajsa Boman, Kajsa Boman design

Forskaren funderar: Eudaimonia
-kan identiteten som social entreprenör påverka välmåendet?

Eudaimonia är ett begrepp som myntades av filosoferna Platon och Aristoteles. Ordet förklaras ofta som ett inre välmående, till följd av att vi upplever att det vi gör är meningsfullt och gott för andra. Vilken effekt kan sociala entreprenörers identitet ha på välmåendet? Är socialt entreprenörskap ett steg mot bättre folkhälsa? 

 

Medverkande

 Zanele Penny Lurafu, Ph.D Candidate 

Från missförstånd till samförstånd
-vilket värde kan vi skapa om vi samverkar?

Ett samtal med fokus på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och relationen med kommun och arbetsförmedlingen. Vilka konfliktytor och missförstånd kan uppstå? Hur kan det se ut när samverkan fungerar? Vad behöver ASF för att bli lönsamma på den dubbla affärsidén? I det här samtalet försöker vi ringa in vilket värde parterna kan skapa tillsammans som de inte kan skapa var och en för sig. 

Medverkande: 

Carina Johansson, kommunalråd, Gislaved

David Wallenberg, Sofij Sociala företag i Jönköpings län

Johan Weidenmark, sektionschef, Arbetsförmedlingen

Meningsfulla mötesplatser
-vad är nycklarna för att växla upp sociala innovationer?

Många sociala innovationer grundar sig i samverkan. Varför vill sociala innovatörer mötas? Hur skapas en kreativ och inkluderande mötesplats? Vilka känner sig inte inbjudna till länets mötesplatser idag? Ett samtal om hur mötesplatserna kan stärkas och samverka för att nå större effekt. Vad behövs för att lyfta de sociala innovationerna -eller snarare de sociala innovatörerna- till nästa nivå?

Medverkande: 

Maggie Målevik, Hjärtats hus

Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing arts

Backspegel och framtidsspaning
-reflektioner efter samverkan i regionen

Coompanion, Region Jönköpings län och Mötesplats social innovation JKPG reflekterar kring sin samhandling  för att stödja sociala innovationer och socialt företagande i regionen. Vilka lärdomar kan dras efter de tre projekten? Vilka spaningar görs framåt? Hur kan länets sociala innovatörer och entreprenörer stöttas på bästa sätt och vad blir nästa steg?

Medverkande:

Ulli Samuelsson, Mötesplats social innovation Jönköping

Jelena Trupina, Region Jönköpings län 

Jeanette Rosén, Coompanion

Angeli S Hederberg

Moderator i filmerna

Angeli S Hederberg är bonddottern och sociologen som startade eget som 24-åring för att utmana normen för hur en företagare ska se ut och bete sig. Angeli vägrar att välja mellan värderingar och lönsamhet. De senaste tio åren har hon utbildat tusentals entreprenörer och ledare kring försäljning, varumärke och storytelling. Hon jobbar som affärsutvecklare för sociala entreprenörer, driver en folkhögskoleutbildning i kooperativt och idéburet ledarskap och modererar stora mötesplatser där olika samhällssektorer möts. Nyligen släppte hon barnboksserien Stora frågor för små medborgare, tre bilderböcker för de allra minsta på stora teman som klass, klimatoro och källkritik.

Läs mer om Angeli på www.processrum.se 

ARRANGÖRER & FINANSIÄRER