Från missförstånd till samförstånd
-vilket värde kan vi skapa om vi samverkar?

Ett samtal med fokus på arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och relationen med kommun och arbetsförmedlingen. Vilka konfliktytor och missförstånd kan uppstå? Hur kan det se ut när samverkan fungerar? Vad behöver ASF för att bli lönsamma på den dubbla affärsidén? I det här samtalet försöker vi ringa in vilket värde parterna kan skapa tillsammans som de inte kan skapa var och en för sig. 

Medverkande: 

Carina Johansson, kommunalråd, Gislaved

David Wallenberg, Sofij Sociala företag i Jönköpings län

Johan Weidenmark, sektionschef, Arbetsförmedlingen