Beslutsfattare och sociala innovatörer – pratar vi samma språk?

Vill beslutsfattare och entreprenörer samma sak, egentligen? Hur stöttar regionen sociala företag i praktiken? Vad behövs för att kunna driva hållbara och lönsamma sociala företag i Jönköpings region? Ett samtal om hur näringsliv och det offentliga tillsammans kan mobilisera för hållbar förändring. 

Medverkande: 

Gunilla Hjelm, social entreprenör Rag2Rug

Anna Olsson, sektionschef för Hållbar Utveckling, Region Jönköpings län

Rune Backlund, ordförande för nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inom Region Jönköpings län