Socialt entreprenörskap – en global rörelse av changemakers

Hur ser det sociala entreprenörskapet ut i Sverige jämfört med i Europa och världen? Vilka entreprenöriella krafter mobiliserar för att lösa de utmaningar som planeten står inför? Hur kan samhällsentreprenörskap vara en nyckel i arbetet med de globala målen i Agenda 2030?

Ta del av hur sociala innovatörer i Jönköping och Sverige är en del av en global rörelse av changemakers. 

Medverkande: 

Rebecka Hinn, Tillväxtverket