Socialt entreprenörskap och social innovation – varför är det viktigt ?

En diskussion om arbetet med social hållbarhet, social innovation och socialt entreprenörskap i Jönköpingslän.

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Region Jönköpings län

Anders Pansell, vice ordförande, Coompanion Jönköping 

Agneta Marell, rektor, Jönköping university